Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

1-ви декември - Световен ден за Борба с ХИВ/СПИН

В ПГТО „Добри Желязков“ - Сливен се отбеляза 1-ви декември - Световен ден за Борба с ХИВ/СПИН по оригинален начин.
Акцията се проведе масово в училището.
Училищни доброволци от клуб ,,Вяра, надежда, любов' към БМЧК подготвиха и представиха във всички класове кратка драматизация, посветена на недискриминацията на заразените с ХИВ.
Координатор младежки дейности Катрин Федина с доброволци от БМЧК - Сливен се включиха активно в превантивно- информационната кампания. Разпространяваха се презервативи и информационни материали. Проведоха се кратки дискусии по темата.