Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Ученическо творчество

По програма "Без отсъствия" бе проведен конкурс за "Най - оригинална идея за мартеница".
Младите хора с усет, въображение и желание реализираха личните си идеи в конкурса за българска мартеница.