Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Национално състезание „Млади таланти в модата”

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

„МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА”

2016/2017 учебна година

Организатор: Министерство на образованието и науката

Партньори: Национална асоциация на училищата по мода и

Fashion studio – Milena Veliova

ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1. Първи кръг – училищен. Състезанието се състои в създаване на портфолио по идеен проект на тема „ЦВЕТЯ”.

Срок на провеждане – до 23.01.2017 г.

2. Втори кръг – национален. Състезанието се състои в представяне на портфолио и модел на тема „ЦВЕТЯ”.

Срок на провеждане – 20 – 22.04.2017 г.

Общи изисквания към модела

Моделът трябва да съчетава в себе си класиката и авангарда, като пресъздава темата „Цветя” чрез флорални мотиви, бродерии, щампи, декорации, във формата на цветя, живи цветя, рециклирани или други материали.


За повече информация се обърнете към: инж. Ж. Парушев, инж. Т. Колева и В. Петров

Файлове към новината

Обява 1
Обява 2