Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Багрене на коприна с кисели багрила

Учениците от 11 б клас, специалност „Текстилен техник – Апретурно и багрилно производство“ в часовете по учебна практика изучават технологията за багрене. С помощта на различни текстилни спомагателни средства (ТСС) те багрят памук, вълна, коприна, синтетични материали в различни цветове според техните желания.