Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Провеждане на образователния процес в ПГТО „Д. Желязков“ - Сливен

Във връзка с неблагоприятните метеорологични условия и ниски температури, Ви уведомявам, че в ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен, учебните занятия на 11, 12 и 13 януари ще започват в 08.30 часа сутринта и ще приключват в 12.30 часа.
1 час – 08.30 – 08 .50 ч.
2 час – 09.00 – 09 .20 ч.
г. междучасие – 09.20 – 09.40 ч.
3 час – 09.40 – 10.00 ч.
4 час – 10.10 – 10.30 ч.
5 час – 10.40 – 11.00 ч.
6 час – 11.10 – 11.30 ч.
7 час – 11.40 – 12.00 ч.
8 час – 12.10 – 12.30 ч.