Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Поздравителен адрес

Ръководството на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен поздравява учениците

Лия Мариянова Стефанова – 10 а клас
Таня Димитрова Митева – 9 а клас
Петя Атанасова Шейтанова – 9 в клас
Димитър Панайотов Димитров – 9 б клас
Стефани Веселова Стоянова – 9 а клас

Извоювали трето място в антиспин кампанията „Безопасна любов“, с пиесата „Опитът на три поколения“ организирана от сдружение „Жажда за живот“ в- гр. Сливен на 14.02.2017 година в клуб ДНА.
Изказваме искрени благодарности и пожелаваме бъдещи успехи!
Гордеем се с Вас!!!