Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Не на тормоза и Да на толерантността

Учениците от 10 б и 11 а класове, със своите класни ръководители изработиха табла срещу училищното насилие. По този начин те казват Не на тормоза и Да на толерантността. Призовават към приятелство и добрини.