Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Изложба по случай 130 години Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков” – гр. Сливен

На 18 март 2013 година в галерия „Май” се откри изложба, посветена на историята на гимназията и развитието на текстилната индустрия в България.
Колективът на гимназията заедно с колектива на Националния музей на текстилната индустрия в гр. Сливен откриха началото на тържествата.
Експозицията е уникална – единствената в България с тематични направления за развитието на текстилното производство.
Събитието уважиха областния управител на гр. Сливен г-н Марин Кавръков, зам. областния управител г-н Христо Карабекиров, директора на художествената галерия г-жа Даниела Ненчева, представители на РИО – Сливен, бивши и настоящи преподаватели и ученици.