Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Седмица срещу училищния тормоз

В ПГТО,, Добро Желязков" във връзка с Международния ден на Розовата Фланелка – 22 февруари се провежда Седмица срещу тормоза в училище.
Планувани и реализирани са редица инициативи. Учениците от 9а, 9б, 9в, 9г класове изготвиха платно под надслов ,,Училище без страх". Всеки ученик написа, своята асоциация, с която свързва училището, в което учи. Учениците свързват училището със: Сила, съвети, учители, приятели, уважение, добро, обич, спорт, любов, моя дом, доверие, красота, ново начало, смях, дизайнерство, професия, удоволствие, всеки ден е различно и др.