Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Деня на Розовата фланелка

Учениците от 10 а клас, под ръководството на г-жа Ташка Колева, изработиха розови шалчета за Деня на Розовата фланелка. Девойките по свой начин се включиха в инициативите по отбелязването на Международния ден срещу тормоз в училище.