Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Поздравителен адрес

Ръководството на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен поздравява учениците


Атанаска Иванова Василева 9 б клас
Петя Атанасова Шейтанова – 9 в клас
Таня Ангелова Памукова – 9
Василка Марева Симеонова – 9 г клас
Желязка Стоянова Василева – 10 а клас
Михаил Иванов Иванов – 10 б клас
Радко Златев Радков – 10
Росен Юриев Росенов – 9 г клас
Димитър Панайотов Димитров – 9 б клас

Участвали в 53та лекоатлетическа щафета „Освободител“
Изказваме благодарности и пожелаваме бъдещи успехи!
Гордеем се с Вас!!!