Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Озеленяване на училището

На 19 март 2013 година ученици и преподаватели от Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков” – гр. Сливен се включиха в озеленяването на училището.
Представители от всички класове заедно с класните ръководители поднесоха цветя и венци на паметните за Добри Желязков места в града - на гроба на Фабрикаджията пред църквата „Св. Димитър”, къщата на Добри Желязков на ул. „Великокняжевска” № 31 и пред бюст паметника пред сградата на НТС.