Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Училищни парламенти в рамките на проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ на Център „Амалипе“

От 11 до 13 април гр. Сливен бе домакин на четвъртата национална среща на училищните парламенти в рамките на проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ на Център „Амалипе“.
Близо 200 избрани ученици от цяла България представиха своите училища и се включиха в различни сесии: „Ромска история и култура“; „Ученическият парламент – доброволчество и организиране на кампании“; „Ефективно общуване и екипно взаимодействие“ и „Превенция на ранните бракове“.
На откриването на събитието присъстваха проф. Николай Денков, Министър на образованието и науката в България, Посланиците на Швейцария, както и Регионалния представител на Световна банка.
Лия Стефанова от 10 а клас – председател на Ученическия парламент бе представителя на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен.