Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Изпращане на випуск 2017 година

Тържество по случай завършването на 12 клас се състоя на 15 май 2017 година в залата на ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен.
Бъдете добри, успявайте във всичко, мили, наши, ученици!
Бъдете честити, здрави и щастливи!
На добър час!