Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Награждаване на 34 професионални гимназии, които съществуват повече от век

На 02 Юни в Министерство на образованието и науката се състоя церемония за награждаването на 34 професионални гимназии, които съществуват повече от век.
"Да имаш 100 годишна история е знак, че училището има своето място и продължава да е значимо за образованието в своя край". Това заяви зам. министърът на образованието и науката Таня Михайлова. Тя заяви още, че професионалното образование е от най - важните приоритети на МОН.
Председателят на Българска търговско промишлена палата Цветан Цветанов заяви, че в лицето на на БТПП всички професионални гимназии имат огромен съюзник по всички въпроси за развитието на професионалното образование и обучение.
Професионална гимназия по текстил и облекло "Добри Желязков" е сред четирите най - стари училища в България.
Плакетът на Министерство на образованието и науката е заслужена награда за всички учители, дали частица от себе си, за да устои училището на всички превратности на времето и да заема достойно място сред професионалните училища.