Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Национален конкурс – ревю и състезанието по професии

На 19 и 20 Април 2012 год. в гр. Пловдив ще вземат участие класираните ученици от ПГТО “Добри Желязков” – Сливен в националния конкурс – ревю и състезанието по професии, свързани с изработването на изделия от текстил на тема “Красиви и стилни в многообразието”.