Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Незаети бройки по специалности след І етап

Незаети бройки по специалности след І етап - прием след 8 клас за учебната 2017/2018 година в ПГТО „Добри Желязков” гр. Сливен както следва:
Специалност „Моден дизайн” – 8 свободни места;
Специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ – 9 свободни места;
Специалност „Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия“ – 26 свободни места;
Специалност „Текстилен техник – апретурно и багрилно производство” – 10 свободни места;