Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Димитровден

Учениците от клуб "Млади възрожденци" при ПГТО "Добри Желязков" се включиха в общоградските чествания на празника на град Сливен-Димитровден.