Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Толерантността е сила

Отбелязването на Деня на Толерантността – 16 ноември, бе под мотото „Толерантността е сила“. Изработено в училището бе „дърво на толерантността и приятелството“. Всеки ученик постави листо с послание или мисъл за приятелството и толерантността. Така листата са с имена и послания.