Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Сертификати за успешно преминато обучение за училищни медиатори

На 7.12.2017 година над 40 ученици от Сливенски училища получиха своите сертификати за успешно преминато обучение за училищни медиатори. Сред тях е й нашата ученичка Мария Борисова от 11а клас. Пожелаваме успехи в управлението на конфликтите, с които животът ще я срещне.
Сертификатите бяха връчени лично от проф.Татяна Дронзина и д-р Бисерка Михалева. След емоциите и споделянето на добри практика по училищна медиация бе представена книгата ,,Защо медиация?" от д-р Бисерка Михалева и проф.Дронзина.