Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Европейската седмица на професионалните умения

Във връзка с Европейската седмица на професионалните умения в ПГТО „Добри Желязков” – Сливен се организираха и проведоха състезания за „Най – добър млад десенатор” и „Най-добър млад дизайнер”. Участваха ученици от 11-и и 12-клас от специалностите „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия” и „Моден дизайн”.