Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Съобщение

На основание Заповед РД-01-67/29.01.18 г. на директора на РЗИ – Сливен е обявена грипна епидемия в община Сливен.
Прекратяват се учебните занятия в училищата на територията на община Сливен за периода от 30.01.18 год. до 02.02.2018 година включително.