Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Съобщение

Дирекцията при ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен уведомява всички ученици, че учебните занятия за втория учебен срок започват на 07.02.2018 година от 08.00 часа.