Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

145г. от обесването на Васил Левски

Във връзка с отбелязването на 145г. от обесването на Васил Левски учениците от клуб "Млади възрожденци" при ПГТО "Добри Желязков" изготвиха табло и гледаха презентация за Апостола. А също така се включиха в общоградските прояви отбелязващи гибелта на Левски, поднасяйки цветя пред паметника му на пл."В.Левски".