Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Покана

Ръководството на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен уведомява родителите на учениците от гимназията, че на 28 февруари 2018 година /сряда/ от 17.00 часа ще се проведе родителска среща при дневен ред:
Присъствието е задължително!