Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Проект „Ученически практики“ – фаза 1

На 19 февруари 2018 година в ПГТО „Добри Желязков“ стартираха дейностите по проект „Ученически практики“ – фаза 1.
Основните дейности по проекта са:
1. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчните и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, включително учебни компании.
2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики в реална работна среда и удостоверяване на резултатите.
Практическите обучение се организират за учениците в ПГТО „Добри Желязков“ в три групи: Дизайнери, Плетачи, Предачи в реална работна среда.
Всеки участник, приключил успешно практика ще получи стипендия в размер на 300 лв.