Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Родителската среща

Ръководството на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен уведомява родителите на учениците от гимназията, че родителската среща обявена за 28 февруари 2018 година /сряда/ от 17.00 часа се отменя поради лоши метеорологични условия.
Ще се проведе на 07.03.2018 година /сряда/ от 17.00 часа.
Присъствието е задължително!