Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Намалени часове

Ръководството на ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен уведомява учениците, че поради влошените метеорологични условия учебните занятия на 28 февруари 2018 година ще бъдат по 30 минути. Начало на 1 час 8.00 часа и край на учебните занятия 13.20 часа.