Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Открит урок

Днес 20.03.2018 г. се проведе открит урок на тема "Физиката в медицината" и "Физиката в литературата". Участваха ученици от 9 и 10 клас, които се представиха достойно. Трудната терминология не беше препятствие за тях и те с лекота разказаха това, което бяха подготвили.