Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Ден на Земята

Днес 20 април 2018 година, ученици и преподаватели от Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен представяме инсталация, с която отбелязваме деня на Земята.
Инсталацията е своеобразен протест срещу отпадъците, които ни затрупват ежедневно. Трябва да се научим да пазим природата, защото тя е нашето настояще и бъдеще.