Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Ден на ученическото самоуправление

За поредна година на 09 май 2018 година в ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен по инициатива на Ученическия съвет се проведе „Ден на ученическото самоуправление“.
Учениците с голямо желание и вълнение заеха местата на своите учители, директор, заместник директор, педагогически съветник, медиатор и охрана.
Влизайки в ролята на учители те проведоха учебните часове по интересен и достъпен начин.
Като директор и заместник директори извършиха проверка, наблюдаваха уроци, проверяваха посещаемостта на учениците, запознаха се с входяща и изходяща кореспонденция, протоколи и други документи.
Като педагогически съветник консултираха ученици, изготвиха списъци, мотивираха ученици за участие в извън училищни инициативи, работиха с документация.
По-късно през деня група ученици посетиха фестивала на книгата и изложбата от Арт работилница на фонтана „Кълбото“.
С голям интерес и внимание се информираха от производителите за предлаганите изделия и материали.