Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

178 г. от рождението на Хаджи Димитър

По повод отбелязването на 178г. от рождението на най-известния сливенски войвода- Хаджи Димитър, учениците от клуб "Млади възрожденци" при ПГТО "Д.Желязков" посетиха родната му къща- музей. Там разгледаха постоянната експозиция и видяха филми за живота и делото на сливенския хайдутин, предоставени от Регионален исторически музей- гр.Сливен.