Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Спортен ден

Ръководството на ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен уведомява учениците, че 22 май 2018 година е определен за неучебен, но присъствен ден – спортен ден на ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен.