Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Образованието сбъдва мечти

Образованието като ценност и път към по-добър живот.
Среща на ученици от ПГТО „Добри Желязков“ с образователния експерт на ЦМЕДТ „Амалипе“.