Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Съобщение

Ръководството на ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен уведомява учениците, че 06 юни 2018 година е определен за неучебен в ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен – провеждане на държавни изпити за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация по теория на професията и специалността.