Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Да изчистим България за един ден

На 19 и 20 април 2013 година ученици и преподаватели от гимназията се включиха в Националната кампания „Да изчистим България за един ден”