Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Дом за възрастни хора

На 22 юни 2018 година от 10.30 часа ученици посетиха Дома за възрастни хора в гр. Сливен.
Инициативата бе организирана от Младежки дом гр. Сливен, като в нея се включиха няколко училища.
Пред дамите и господата в дома бе изнесен поздравителен концерт и пиеса. Имаше танци и хора.
Празникът премина със страхотно настроение.
Вниманието, уважението, отношението бяха в основата на събитието.
Учениците ни бяха очаровани от възрастните хора. Запознаха се с условията на живот в дома. Това специално място обогати мирогледа и социалната им култура. Донесе едно различно отношение към живота.