Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Резултати от НВО Дигитални компетентности 2018 г.

В периода от 11-15 юни 2018 г. се проведе Национално външно оценяване по Дигитални компетентности за Х клас в Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков” – гр. Сливен. В него участваха ученици от 10 А, 10 Б и 10 В клас. Учениците, чийто резултат надвиши 50 % , получиха удостоверения от Министерството на образованието и науката за успешно положен изпит. Най-добър резултат има ученикът Митко Маринов от 10 В клас с резултат 85 %.
Поздравления на всички ученици, които успешно положиха изпита!