Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Национална седмица на четенето

На 25 октомври 2018 година в ПГТО „Добри Желязков“ се проведе играта „Нишката на знанието“ в която ученици запознаха своите съученици с народните традиции и легендите свързани със Св. Димитър и Димитровден.
Инициативата е в рамките на Националната седмица на четенето, инициирана от Министерството на образованието и науката, за насърчаване на любов към книгите и повишаване на грамотността, и е тематично обвързана с празника на гр. Сливен.