Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Европейска седмица на професионалните умения

Във връзка с отбелязването на Европейската седмица на професионалните умения от 19 до 23 ноември 2018 година в ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен ще се проведат следните състезания:
1. Най добър десенатор – 19.11.2018 г..
Тема „Изработване на ръчно тъкано стенно пано“ – отговорник Валентин Петров
2. Най-сръчен шивач – 20.11.2018 г.
Тема „Скрояване и изработване на несесер“ – отговорници инж. Антоанета Колева и инж. Ташка Колева
3. Най-добър десенатор - 22.11.2018 г.
Тема „Компютърно програмиране на плетен десен“ – отговорник Станимира Димитрова
4. Най-сръчен плетач – 23.11.2018 г.
Тема „Вдяване на плетачна машина“ – отговорник инж. Иван Господинов