Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Световен ден на толерантността

Световният ден на толерантността е учреден от Организацията на обединените нации на 16 ноември 1996 година, когато се приема Декларация за принципите на толерантността.
Толерантност – това е хармония в многообразието.
А за да я има, трябва да има знания, откритост, общуване, свобода на мисълта, съвестта и убежденията.
Традиционно училището ни отбелязва 16 ноември, който е „Международен ден на Толерантността“.
Толерантността е силата да приемаш различните! На тържеството, с което отбелязахме деня имаше модерни танци, музикални изпълнения, театрална пиеса „снаха и свекърва“. Училищният празник завърши с изпълнение на народен танц на клуб „Веселие“.
Това бе истински празник на уважение и доброта.