Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Светли зимни празници за ВАШИЯ ДОМ!

С пожелание за Светъл празник, изпълнен с Благоденствието и Любовта, с Топлината на Семейното щастие и с Изобилието от Здраве и Мъдрост!