Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Обучение в утвърждаващо поведение

На 18 март 2019 година в ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен с 14 ученика бе проведено обучение в утвърждаващо поведение. Обучителят Анна Маринова от Обществен дарителски фонд и Дома на Европа работи с младежите и девойките за да бъдат достатъчно надеждни ученически медиатори.
Темата за агресията и как да се разрешават проблемите по мирен начин бе в основата на тренинга.
Работата на групата бе приятна, интересна и ползотворна и за двете страни.
Предстоят бъдещи инициативи на обучените медиатори.