Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Посрещаме скъпи гости

Днес 23 април 2019 година на гости в Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен ни бяха Деян Колев – председател на Център за междуетнически диалог и толерантност гр. Велико Търново и неговата съпруга Теодора Крумова
Визитата мина под формата на дискусия с част от нашите ученици по въпроси свързани с необходимостта от професионално и висше образование. Личния пример и опит, бяха в основата на образователната среща с лидерите с нашите ученици. Обсъдени бяха темите за любовта и последиците от ранните бракове.
Специално внимание бе определено на дуалната система на обучение.
Гостите бяха поздравени с народен танц от клуб „Веселие“ при ПГТО „Д. Желязков“ - Сливен