Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Ден на ученическото самоуправление

На 9 май 2019 година, ученици от ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен бяха в ролята на учители и педагогически съветници.
Преподаваха с голям хъс и отговорно отношение.
Нека има последователи , защото учителят е вдъхновителя на младежта и бъдещето!