Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Участие в Годишна изложба и ревю

„Багри и шевици“ – 13 май 2019 година на Таня Митева от 11 а клас, организирано от фондация „Шанс за децата на България“ и център за млади таланти гр. Бургас.
Целта на събитието е да се запазят традициите и обичаите, които се предават от поколение на поколение, чрез младите и талантливи хора.