Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Прием на ученици за 2019/2020 учебна година след основно образование

СПЕЦИАЛНОСТИ:

1. „МОДЕН ДИЗАЙН”
– 26 УЧЕНИЦИ – ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2. „КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ”
– 26 УЧЕНИЦИ – ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

3. „КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ПЛЕТЕНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ”
– 26 УЧЕНИЦИ – ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

4. „ПРЕДАЧНО ПРОИЗВОДСТВО”
– 26 УЧЕНИЦИ – ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

5. „ТЪКАЧНО ПРОИЗВОДСТВО”
– 26 УЧЕНИЦИ – ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

6. „КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”
– 26 УЧЕНИЦИ – ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
КАНДИДАТИТЕ ПОЛАГАТ ИЗПИТ:
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ НА 17.06.2019 г.
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА на 19.06.2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ
2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ, КОПИЕ
3. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
от 03.07. до 05.07.2019 г. вкл.
ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – 11.07. до 16.07.2019 г. вкл.
ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ – 18.07. до 22.07.2019 г. вкл.
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 24.07. до 25.07.2019 г. вкл.
ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 29.07. до 31.07.2019 г. вкл.

ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕЛ: 044/ 62 35 50 – ДИРЕКТОР
ТЕЛ: 08 85 99 45 53 – СЕКРЕТАР

e-mail: pgto_1883@abv.bg
www.pgto-sliven.com