Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Дискусия срещи „Новото робство – трафик на хора“

Дискусия срещи „Новото робство – трафик на хора“ се проведе с ученици от 8 клас.
Председателят на Ученическия съвет Жельо Димитров от 10 клас, който е доброволец към Местната комисия срещу трафик на хора в Сливен, запозна младежите и девойките с опасностите и последиците от трудовата и сексуална експлоатация.
Презентиран бе филмов материал по темата.
Насочено бе вниманието на учениците за бъдат по отговорни към решенията, които вземат.