Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Дипломиране

Тържествено връчване на дипломи и удостоверения на успешно завършилите дванадесетокласници
На 21 юни 2019 година в залата на училището, дипломираните ни ученици получиха своите документи за придобити специалност и професия.
Тържественият ден бе ден за равносметка и поздравления. Отличени бяха и ученици за активно участие в учебния процес и ученическия живот.
На добър час на всички!