Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Панорама на образованието - 2019 година

Панорама на образованието - 2019 година